Stowarzyszenia
Nabożeństwa

NIEDZIELA: 8.30, 10.00, 11.30, 17.30
kaplica w Iwnie: 12.15 w okresie zimowym, 16.00 w okresie letnim

DZIEŃ POWSZEDNI: 8.00, 17.30
W każdy piętek:
Msza Św. do Cudownego Wizerunku Pana Jezusa - godz. 9.00
13 dnia miesiąca, od maja do października:
Różaniec Fatimski - godz. 20.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
Pierwszy piątek miesiąca 20.00 - 21.00

 

K  O  L  Ę  D  A – 2016/2017

 

Podczas odwiedzin pragniemy spotkać wszystkich domowników. Prosimy o przygotowanie mieszkania: stół nakryty białym obrusem, krzyż, zapalone świece, woda święcona, kropidło; na stole Pismo św. i różaniec /pragniemy odmawiać z Wami dziesiątkę różańca/. Dzieci i młodzież prosimy, aby przygotowali zeszyty od nauki religii. Na czas spotkania prosimy o wyłączenie telewizora, /jeśli jest włączony/. Rozmawiać będziemy: o uczestnictwie, szczególnie  dzieci i młodzieży, w niedzielnej Mszy św. Ofiary składane przez parafian na kolędzie przeznaczamy inwestycje w parafii.


Plan kolędy:


Poniedziałek - 23 .I.


1 ks. ul Łąkowa, Kwiatowa, Słoneczna, pocz. od Łąkowej od godz. 13.00

2 ks. Rynek nr 15 - 25 pocz. od nr 15 od 13.00

 

 

Wtorek - 24. I. ul. Młyńska


1 ks Młyńska . 13 a,b,c i 14 pocz. od 13 c od godz. 13.00

2 ks. Młyńska 13 od 15.30

 

 

Środa - 25. I. -  ul.  Witosa nr 11-6; Wyrzyska 1-18


1 ks. Witosa nr 11, Wyrzyska od 1 od godz. 15.30

2 ks. Wyrzyska 18 od 13.00

 

 

Czwartek - 26. I - ul. Rynek nr 2 - 14


1 ks. Rynek od nr 2 od godz. 13.00

2 ks. os nr 14 od 15.30

 

 


___________________________________

Zapraszamy również do zakładki: "Z życia Parafii"

 

 


 
stat4u
{popin}