Stowarzyszenia
Nabożeństwa

NIEDZIELA: 8.30, 10.00, 11.30, 17.30
kaplica w Iwnie: 12.15 w okresie zimowym, 16.00 w okresie letnim

DZIEŃ POWSZEDNI: 8.00, 17.30
W każdy piętek:
Msza Św. do Cudownego Wizerunku Pana Jezusa - godz. 9.00
13 dnia miesiąca, od maja do października:
Różaniec Fatimski - godz. 20.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
Pierwszy piątek miesiąca 20.00 - 21.00


W dniu 15 maja w naszej parafii miały miejsce dwie niezwykle ważne uroczystości. Jedną z nich było przyjęcie przez uczniów klas trzecich gimnazjum sakramentu bierzmowania, którego dokonał ks. biskup Jan Tyrawa. Podczas bierzmowania zaapelował do młodzieży o dojrzałość religijną i nawiązał do obchodzonych również w tym dniu 400 lat sprowadzenia Karmelitów do Kcyni. Zakon został sprowadzony do miasta w 1612 r. i zarządzał „kcyńskim karmelem” na ponad dwa wieki. Ku upamiętnieniu tej okazji dr Alojzy Szudrowicz, autor książki „Karmelici w Kcyni (1612-1835). Rola zakonu w życiu miasta i okolicy” wygłosił okolicznościową prelekcję dotyczącą fundacji konwentu, zasad życia zakonników oraz rolę jaką odegrali w krzewieniu kultu Cudownego Pana Jezusa Kcyńskiego.Po uroczystej mszy świętej na kalwarii dokonano otwarcia dotyczącej kcyńskiego zakonu oo. Karmelitów. Otwarcia wystawy dokonał m.in. Biskup Jan Tyrawa, Dziekana Dekanatu Kcyńskiego ks. Leonarda Kowalczyka, kustosz kcyńskiego Sanktuarium ks. kan. Michała Kosteckiego, władze miejskie: Burmistrz Kcyni Piotr Hemmerling, zastępca burmistrza Daniel Olszak, Przewodnicząca Rady Miejskiej Gabriela Repczyńska oraz dyrektor Zakładu Poprawczego w Kcyni Benedykt Wiśniewski.


Wystawa w postaci 30 pozycji prezentowała kopie dokumentów dotyczących: fundacji klasztoru, uposażenia, warunków bytowych, organizacji wewnętrznej konwentu, życia religijnego, kształcenia, duszpasterstwa, kultu Cudownego Pana Jezusa Kcyńskiego, trudności stawianych przez zaborcę. kcyńskiego zakonu. Oprowadzenia i omówienia wystawy dokonał sam autor dr Alojzy Szudrowicz, który z własnych środków wydał folder z autorskim tekstem dotyczącym tematu wystawy. Wystawa była czynna w każdą niedzielę do końca sierpnia.


Towarzyszy jej okolicznościowa broszura. „Prezentowana na Kalwarii wystawa w 400-lecie sprowadzenia do Kcyni zakonu oo. Karmelitów daje możliwość zbliżenia się do czasu ich pobytu w tych murach. Miejsce to też pozwoli doświadczyć duchowości Karmelu kcyńskiego, opartego na wzorze Jezusa Chrystusa...” – czytamy we wstępie okolicznościowego informatora.


Obchody 400 rocznicy sprowadzenia zakonu do Kcyni zostały wpisane do kalendarza 750-lecia nadania praw miejskich Kcyni.


Pan Szudrowicz jest także autorem i wydawcą okolicznościowego folderu, który został wydany z tej okazji.Tekst: Adam Zubrzycki


 
stat4u
{popin}