Nabożeństwa

NIEDZIELA: 8.30, 10.00, 11.30, 17.30
kaplica w Iwnie: 12.15 w okresie zimowym, 16.00 w okresie letnim

DZIEŃ POWSZEDNI: 8.00, 17.30
W każdy piętek:
Msza Św. do Cudownego Wizerunku Pana Jezusa - godz. 9.00
13 dnia miesiąca, od maja do października:
Różaniec Fatimski - godz. 20.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
Pierwszy piątek miesiąca 20.00 - 21.00

 

Z radością przyjęliśmy zawiadomienie, że powstałe przy naszej parafii Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Kcyńskiego Sanktuarium Krzyża ,,KARMEL”, zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym i ma już osobowość prawną.

 

Spotkanie przygotowawcze odbyło się 13 marca 2008, z inicjatywy Pani Kamili Marosz i wtedy podjęliśmy decyzję o powołaniu Stowarzyszenia. Zebranie założycielskie ustalono na 27 marca i wtedy też udało się uchwalić Statut. Odpowiednie dokumenty powędrowały do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Celem Stowarzyszenia jest:

- rozpropagowanie kultu Krzyża Świętego,
- remont, konserwacja, renowacja Sanktuarium
- działalność kulturalno – wychowawcza i charytatywno – opiekuńcza.


Powołano Zarząd w składzie:

Prezes: p. Kamila Marosz

Wiceprezes: p. Maciej Krzyżanowski

Skarbnik: p. Magdalena Krzyżanowska – Radke (obecnie p. Anna Lewczyńska)

Sekretarz: p. Beata Pietruszewska

Członek Zarządu: p. Zygmunt Halkiewicz


Skład Komisji Rewizyjnej:

ks. Kan. Michał Kostecki.

p. Jan Kurek

p. Sławomir Bartoszek


Komisja ds. rejestracji wniosku:

p. Kamila Marosz

p. Barbara Grodzicka

p. Maciej Krzyżanowski

 

W najbliższym czasie pragniemy ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego, aby korzystać z możliwości odpisywania 1% podatku dochodowego na cele statutowe Stowarzyszenia.

W chwili obecnej Stowarzyszenie liczy 21 członków. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w działalność Stowarzyszenia.


 
stat4u
{popin}